Menu

Počet návštev: 741219
Nedeľa 23. 11. 2014

Podrobnejšie o tom , ako obstáli žiaci  9. a 8. ročníka našej školy v celoštátnom testovaní KOMPARO si prečítajte v novinkách.            https://zsndedinka.edupage.org/news/?

 

 Informácie o Matematickom klokanovi v novinkách!         https://zsndedinka.edupage.org/news/?

 

     Šachový krúžok 

                    Stretnutia vždy v utorok 14,00 - 15,00 v III.A triede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
   
   

                                                                              

        S kvalitou to myslíme vážne.  

V projekte KOMPARO, v rámci ktorého boli testovaní žiaci VIII.A  a VI. A triedy, sa naša škola svojími výsledkami v slovenskom jazyku a v matematike zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.

 

 

50. výročie otvorenia školy 1962 -2012

3. 9.1962 sa prvýkrát otvorili brány našej školy.

                                          Do ročníkov 1- 6 nastúpilo spolu 224 žiakov.

                                          Otvorila sa jedna trieda s vyučovacím jazykom maďarským 1.-5.

                                          s 29 žiakmi.

                                          Riaditeľom školy bol p. Štefan Potúček.

 

 

ZAPOJENOSŤ ŠKOLY DO PROJEKTOV

HRAVO ŽI ZDRAVO

Internetový kurz je určený pre žiakov 5. ročníka základných škôl.

Cieľom  projektu vzdelávať žiakov  v oblasti zdravého životného štýlu. Internetový kurz umožňuje pomocou moderných vzdelávacích postupov odovzdávať účastníkovi teoretické aj praktické poznatky z oblasti výživy, pohybovej aktivity, pitného režimu aj duševnej hygieny.

 

     MAĽUJEME FARBAMI ZEME

Projekt sa organizuje v rámci cezhraničného projektu Európskej únie SONDAR (Soil Strategy Network in the Danube Region) a zapájajú sa do nej deti a mládež zo Slovenska, Maďarska a Rakúska. Hlavný zámer tejto aktivity je prebudiť v mladej generácii záujem o pôdu ako integrálnu zložku životného prostredia, ktorú je potrebné chrániť.

 

Zapájame sa do matematických súťaží MAKS, MAKSÍK, KOMPOARO, KLOKAN

 

 

Vitajte na stránke Základnej školy v Novej Dedinke

 

Dôležité pre rodičov detí v ŠKD !!

V zmysle Dodatku č. 4 k VZN č. 3/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách, sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu za pobyt v ŠKD na žiaka                        od 1. novembra 2014  na 17.-€.

Poplatok 17.-€ / na mesiac sa hradí na účet školy 6607601002/5600

 

 

 Pripravujeme sa na zber papiera.

 

 

Folklórny tanečný Krúžok  pod vedením p. Gajdoša,bývalého tanečníka FS Ekonóm.

Tréningy v pondelok a stredu 16,30 - 18,00 v telocvični. 

Krúžok je určený pre deti vo veku 5-12 rokov.

Oblečenie: chlapci - tepláky a tričko

                   dievčatá - suknička a tričko

Obuv: cvičky s bielou a mäkkou podrážkou

Krúžok začína svoju činnosť 17.9.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014

 

TESTOVANIE-9 2014, pozrite si výsledky

 

http://dataportal.nucem.sk/vysledky/vysledky2014/filtertestovanie.php

 

 

 

Do pozornosti rodičom, ktorých dieťa navštevuje ŠKD :

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Novej Dedinke č.8/2014 zo dňa 4.3.2014, Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2011 podľa ktorého sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu za pobyt v ŠKD na

                          12,- € od 1.3.2014

 

 16.4. 2014 Coop Jednota futbal cup - okresné majstrovstvá mladších žiakov a žiačok v našej škole.

Zapojili sme sa do do národného projektu:

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

VIII. A si 10.4. 2014 odskúša Testovanie9 elektronicky.

 

 

EURÓPA V ŠKOLE

POSTÚPILI SME DO CELOSLOVENSKÉHO FINÁLE!

Žiačka VII.A triedy Soňa Valkovičová - poviedkayes

Žiaci VII.A tiedy - videofilmyes

 

                                   

 

V testovaní KOMPARO sa žiaci našej školy zaradili medzi 25 % najúspešnejších škôl na Slovensku

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Nová Dedinka
    Hlavná 45, Nová Dedinka
  • +421 2 45914 115

Fotogaléria