Menu

Počet návštev: 772387
Piatok 30. 1. 2015

Venujte nám  2%  zo svojich daní.

Tlačivo  tu:

2__rok_2014.doc

 

Podrobnejšie o tom , ako obstáli žiaci  9. a 8. ročníka našej školy v celoštátnom testovaní KOMPARO si prečítajte v novinkách.            https://zsndedinka.edupage.org/news/?

 

 Informácie o Matematickom klokanovi v novinkách!         https://zsndedinka.edupage.org/news/?

 

     Šachový krúžok 

                    Stretnutia vždy v utorok 14,00 - 15,00 v III.A triede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
   
   

                                                                              

        S kvalitou to myslíme vážne.  

V projekte KOMPARO, v rámci ktorého boli testovaní žiaci VIII.A  a VI. A triedy, sa naša škola svojími výsledkami v slovenskom jazyku a v matematike zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.

 

 

50. výročie otvorenia školy 1962 -2012

3. 9.1962 sa prvýkrát otvorili brány našej školy.

                                          Do ročníkov 1- 6 nastúpilo spolu 224 žiakov.

                                          Otvorila sa jedna trieda s vyučovacím jazykom maďarským 1.-5.

                                          s 29 žiakmi.

                                          Riaditeľom školy bol p. Štefan Potúček.

 

 

.

 

     

 

 

Vitajte na stránke Základnej školy v Novej Dedinke

 

Polročné prázdniny v školskom roku 2014/2015 budú v pondelok 2. februára 2015.

Školské vyučovanie sa začne v utorok 3. februára 2015.

 

ZŠ má nové telefónne číslo :

+421 2/210 254 64

 

 

 

 Zápis do 1. ročníka školského roku 2015 - 2016 : 5.2.2015, 14.00 - 19.00

 

 

Dôležité pre rodičov detí v ŠKD !!

V zmysle Dodatku č. 4 k VZN č. 3/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách, sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu za pobyt v ŠKD na žiaka                        od 1. novembra 2014  na 17.-€.

Poplatok 17.-€ / na mesiac sa hradí na účet školy 6607601002/5600

 

 

 

Folklórny tanečný Krúžok  pod vedením p. Gajdoša,bývalého tanečníka FS Ekonóm.

Tréningy v pondelok a stredu 16,30 - 18,00 v telocvični. 

Krúžok je určený pre deti vo veku 5-12 rokov.

Oblečenie: chlapci - tepláky a tričko

                   dievčatá - suknička a tričko

Obuv: cvičky s bielou a mäkkou podrážkou

Krúžok začína svoju činnosť 17.9.2014

 

 

 

 

TESTOVANIE-9 2014, pozrite si výsledky

 

http://dataportal.nucem.sk/vysledky/vysledky2014/filtertestovanie.php

 

Práca v projektoch:

 

 

 

 

 

 

 

EURÓPA V ŠKOLE

 

 

                                   

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Nová Dedinka
    Hlavná 45, Nová Dedinka
  • +421 2 45914 115

Fotogaléria